• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3
 • تصویر4
 • تصویر5
 • تصویر6

اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری

 عضو اتحادیه رایانه و ماشین های اداری

 

دارای پروانه ثبت از اداره ثبت شرکتها

 

عضو نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو نظام صنفی رایانه ای

 

 خدمات و پشتیبانی
 • تهیه و فروش تجهیزات شبکه

 • امنیت شبکه و اطلاعات

 • VOIP

 • مانیتورینگ شبکه

 • مجازی سازی شبکه

 • پشتیبان گیری اطلاعات شبکه

 • نصب و راه اندازی سرویس ها

 • پشتیبانی و نگهداری شبکه

 • طراحی ، مشاوره و اجرا شبکه